کم‌هزینه‌ترین سیستم جذب کربن در آمریکا رونمایی شد

دانشمندان آمریکایی در جدیدترین تلاش خود توانستند کم‌هزینه‌ترین سیستم جذب کربن را ابداع کنند.

دانشمندان آمریکایی در جدیدترین تلاش خود توانستند کم‌هزینه‌ترین سیستم جذب کربن را ابداع کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW