کم‌تحرکی عملکرد مغز را مختل می‌کند

مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد که کم‌تحرکی می‌تواند باعث اختلال در عملکرد مغز شود.

مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد که کم‌تحرکی می‌تواند باعث اختلال در عملکرد مغز شود.

Radio Eram

FREE
VIEW