کمبود خواب می‌تواند افراد را نابینا کند

محققان چینی در مطالعه اخیرشان هشدار دادند که کم‌خوابی می‌تواند به نابینایی افراد منجر شود.

محققان چینی در مطالعه اخیرشان هشدار دادند که کم‌خوابی می‌تواند به نابینایی افراد منجر شود.

Radio Eram

FREE
VIEW