کشف ۱۲ هزار تنوع ژنتیکی که بر قد تاثیر می‌گذارد

محققان دانشگاه کوئینزلند استرالیا در مطالعه اخیرشان اظهار کرده‌اند ۱۲ هزار تنوع ژنتیکی بر قد افراد تأثیر می‌گذارد.

محققان دانشگاه کوئینزلند استرالیا در مطالعه اخیرشان اظهار کرده‌اند ۱۲ هزار تنوع ژنتیکی بر قد افراد تأثیر می‌گذارد.

Radio Eram

FREE
VIEW