کشف یک گونه جدید از جغد در آفریقا

پژوهشگران از کشف یک گونه جدید از جغد در آفریقا خبر داده‌اند که ممکن است در فهرست گونه‌های در معرض انقراض قرار بگیرد.

پژوهشگران از کشف یک گونه جدید از جغد در آفریقا خبر داده‌اند که ممکن است در فهرست گونه‌های در معرض انقراض قرار بگیرد.

Radio Eram

FREE
VIEW