کشف یک پادتن جدید برای پیشگیری از مالاریا

یک پژوهش جدید، یک آنتی‌بادی(پادتن) یافته است که از مالاریا جلوگیری می‌کند و به شکل درمان داخل وریدی میزان موفقیت بالایی را در پیشگیری از این بیماری انگلی نشان داده است.

یک پژوهش جدید، یک آنتی‌بادی(پادتن) یافته است که از مالاریا جلوگیری می‌کند و به شکل درمان داخل وریدی میزان موفقیت بالایی را در پیشگیری از این بیماری انگلی نشان داده است.

Radio Eram

FREE
VIEW