کشف یک محموله بزرگ هروئین از کامیون ایرانی در مرز جمهوری آذربایجان

کشف یک محموله بزرگ هروئین از کامیون ایرانی در مرز جمهوری آذربایجان گمرک جمهوری آذربایجان از کشف یک محموله ۳۰۵ کیلوگرمی هروئین در یک کامیون ایرانی حامل تجهیزات شخم‌زنی کشاورزی در مرز آستارا خبر داد. سایت گمرک جمهوری آذربایجان می‌گوید سگ‌های تعلیم یافته گمرک موفق به کشف محموله‌های تعبیه شده در داخل لوله‌های تجهیزات شخم‌زنی شدند و بعد از بریدن لوله‌ها، محموله‌ها بیرون آورده شده‌اند. به گفته گمرک این کشور، ۵۹۸ بسته هروئین به وزن ۳۰۵ کیلوگرم از داخل لوله‌های دستگاههای شخم‌زنی کشف شده و بنابر گزارش پایگاه خبری «ویرتوآل آز» ارزش این محموله در بازار سیاه منطقه ۲۲ میلیون یورو است. گمرک جمهوری آذربایجان می‌گوید این کامیون قرار بود پس از ورود به خاک کشور، با کشتی به قزاقستان برود. هم اکنون بازپرسی از راننده ایرانی این کامیون با نام خانوادگی عبدالرزاق مرادگلی آغاز شده و در رابطه با این موضوع نیز پرونده جنایی باز شده است. در پی آشکار شدن موارد ویروس کرونا از افرادی که از ایران بازگشته‌ بودند، جمهوری آذربایجان ۱۰ اسفند مرزهای خود با همسایه جنوبی‌اش را بست، اما کماکان به کامیون‌های حامل بار ایرا..

کشف یک محموله بزرگ هروئین از کامیون ایرانی در مرز جمهوری آذربایجان تصویر کامیون ایرانی که در گمرک جمهوری آذربایجان در مرز آستارا توقیف شده است.

گمرک جمهوری آذربایجان از کشف یک محموله ۳۰۵ کیلوگرمی هروئین در یک کامیون ایرانی حامل تجهیزات شخم‌زنی کشاورزی در مرز آستارا خبر داد.

سایت گمرک جمهوری آذربایجان می‌گوید سگ‌های تعلیم یافته گمرک موفق به کشف محموله‌های تعبیه شده در داخل لوله‌های تجهیزات شخم‌زنی شدند و بعد از بریدن لوله‌ها، محموله‌ها بیرون آورده شده‌اند.

به گفته گمرک این کشور، ۵۹۸ بسته هروئین به وزن ۳۰۵ کیلوگرم از داخل لوله‌های دستگاههای شخم‌زنی کشف شده و بنابر گزارش پایگاه خبری «ویرتوآل آز» ارزش این محموله در بازار سیاه منطقه ۲۲ میلیون یورو است.

گمرک جمهوری آذربایجان می‌گوید این کامیون قرار بود پس از ورود به خاک کشور، با کشتی به قزاقستان برود.

هم اکنون بازپرسی از راننده ایرانی این کامیون با نام خانوادگی عبدالرزاق مرادگلی آغاز شده و در رابطه با این موضوع نیز پرونده جنایی باز شده است.

در پی آشکار شدن موارد ویروس کرونا از افرادی که از ایران بازگشته‌ بودند، جمهوری آذربایجان ۱۰ اسفند مرزهای خود با همسایه جنوبی‌اش را بست، اما کماکان به کامیون‌های حامل بار ایران اجازه داده می‌شود که از مرزها عبور کنند.