کشف یک ماده نو برای سلول‌های خورشیدی با میکروسکوپ جدید

دانشمندان با کشف یک ماده جدید بالقوه برای ساخت سلول‌های خورشیدی با استفاده از نوع جدیدی از یک میکروسکوپ، احتمالا به جایگزینی سیلیکون در سلول‌های خورشیدی نزدیکتر شده‌اند.

دانشمندان با کشف یک ماده جدید بالقوه برای ساخت سلول‌های خورشیدی با استفاده از نوع جدیدی از یک میکروسکوپ، احتمالا به جایگزینی سیلیکون در سلول‌های خورشیدی نزدیکتر شده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW