کشف یک شهاب‌سنگ ۷.۷ کیلوگرمی در جنوبگان

دانشمندان بلژیکی از کشف یک شهاب‌سنگ بزرگ در جنوبگان خبر داده‌اند.

دانشمندان بلژیکی از کشف یک شهاب‌سنگ بزرگ در جنوبگان خبر داده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW