کشف یک سیاره فراخورشیدی در نزدیکی زمین

ستاره‌شناسان یک سیاره فراخورشیدی مشابه زمین به نام «Wolf 1069 b» را در فاصله ۳۱ سال نوری از زمین کشف کردند.

ستاره‌شناسان یک سیاره فراخورشیدی مشابه زمین به نام «Wolf 1069 b» را در فاصله ۳۱ سال نوری از زمین کشف کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW