کشف یک سیاره فراخورشیدی تقریبا هم‌اندازه با زمین

دانشمندان موفق به کشف یک سیاره فراخورشیدی جدید شده‌اند که تقریبا هم‌اندازه سیاره زمین است، اما یک سال در آن تنها چهار روز طول می‌کشد.

دانشمندان موفق به کشف یک سیاره فراخورشیدی جدید شده‌اند که تقریبا هم‌اندازه سیاره زمین است، اما یک سال در آن تنها چهار روز طول می‌کشد.

Radio Eram

FREE
VIEW