کشف یک ستون بزرگ از سنگ مذاب در زیر دشت‌های مریخ

دانشمندان باور دارند ستون بزرگی از سنگ مذاب که در مریخ کشف شده است، احتمالا عناصر مورد نیاز میکروب‌های بیگانه را برای رشد کردن در زیر سطح در بر دارد.

دانشمندان باور دارند ستون بزرگی از سنگ مذاب که در مریخ کشف شده است، احتمالا عناصر مورد نیاز میکروب‌های بیگانه را برای رشد کردن در زیر سطح در بر دارد.

Radio Eram

FREE
VIEW