کشف یک رودخانه ۴۶۰ کیلومتری زیر یخسار قطب جنوب

دانشمندان شواهدی از وجود رودخانه‌ای به طول ۴۶۰ کیلومتر از زیر یخسار جنوبگان کشف کرده‌اند.

دانشمندان شواهدی از وجود رودخانه‌ای به طول ۴۶۰ کیلومتر از زیر یخسار جنوبگان کشف کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW