کشف یک بیماری عصبی جدید در ۳ کودک

دانشمندان آمریکایی از کشف یک بیماری عصبی جدید در سه کودک خبر داده‌اند که با بروز مشکلات حرکتی و گفتاری همراه است.

دانشمندان آمریکایی از کشف یک بیماری عصبی جدید در سه کودک خبر داده‌اند که با بروز مشکلات حرکتی و گفتاری همراه است.

Radio Eram

FREE
VIEW