کشف گونه‌ جدید مارها در پاراگوئه

یک مار زیبای غیرسمی که پیش از این در دنیای علم ناشناخته بود، در پاراگوئه کشف شده است.

یک مار زیبای غیرسمی که پیش از این در دنیای علم ناشناخته بود، در پاراگوئه کشف شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW