کشف کلونی جدیدی از پنگوئن‌ها با رصد مدفوع آنها از فضا!

تصاویر ماهواره‌ای از مدفوع پنگوئن‌ها، دانشمندان را به سوی کشفی هیجان‌انگیز سوق داد.

تصاویر ماهواره‌ای از مدفوع پنگوئن‌ها، دانشمندان را به سوی کشفی هیجان‌انگیز سوق داد.

Radio Eram

FREE
VIEW