کشف نوع جدیدی از ابرنواختر که می‌تواند جو سیارات را متلاشی کند

ابرنواخترها می‌توانند زیست کره‌ها را از بین ببرند و سیارات را در تشعشعات مرگبار غرق کنند و اکنون، مطالعه‌ای که به تازگی انجام شده یک تهدید بالقوه جدید را به موارد قبلی اضافه کرده است.

ابرنواخترها می‌توانند زیست کره‌ها را از بین ببرند و سیارات را در تشعشعات مرگبار غرق کنند و اکنون، مطالعه‌ای که به تازگی انجام شده یک تهدید بالقوه جدید را به موارد قبلی اضافه کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW