کشف نورون‌های جادویی برای دوباره راه رفتن معلولان

یک کارآزمایی بالینی جدید، نورون‌های خاصی را شناسایی کرده است که می‌توانند به بهبود تحرک در بیماران مبتلا به فلج کمک کنند.

یک کارآزمایی بالینی جدید، نورون‌های خاصی را شناسایی کرده است که می‌توانند به بهبود تحرک در بیماران مبتلا به فلج کمک کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW