کشف نخستین کانی که مستقیم از گوشته زمین آمده است

پژوهشگران برای اولین بار یک ماده معدنی کمیاب را کشف کرده‌اند که به طور مستقیم از گوشته پایینی زمین آمده است و می‌گویند این اولین باری است که کانی‌های گوشته پایینی زمین در طبیعت مشاهده می‌شوند.

پژوهشگران برای اولین بار یک ماده معدنی کمیاب را کشف کرده‌اند که به طور مستقیم از گوشته پایینی زمین آمده است و می‌گویند این اولین باری است که کانی‌های گوشته پایینی زمین در طبیعت مشاهده می‌شوند.

Radio Eram

FREE
VIEW