کشف نامه‌ صدساله کبوتر نامه‌رسان

کشف نامه‌ صدساله کبوتر نامه‌رسان یک نامه صدساله که توسط کبوتر نامه‌رسان حمل شده بود در فرانسه کشف شد. به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، یک زوج در شرق فرانسه محفظه کوچکی را حاوی پیامی که حدود یک قرن پیش توسط یک سرباز «پروسی» به همراه کبوترنامه‌رسان ارسال شده بود کشف کردند. این پیام توسط یک سرباز پیاده‌نظام مستقر در «اینگرسهایم» و به زبان آلمانی نوشته شده و اطلاعاتی درباره مانورهای نظامی در جریان جنگ جهانی اول را به مقام بالاتر ارائه داده است. تاریخی که در این پیام ذکر شده ۱۶ جولای است اما سال دقیق ارسال این پیام مشخص نیست. با این حال انتظار می‌رود این پیام در سال ۱۹۱۶ یا ۱۹۱۰ نوشته شده باشد. در آن زمان «اینگرسهایم» که اکنون در فرانسه واقع شده بخشی از آلمان بود. این اکتشاف نادر توسط یک زوج در سپتامبر امسال در زمین‌های اطراف «اینگرسهایم» صورت گرفت. این زوج محفظه حاوی نامه را به نزدیک‌ترین موزه که در «اوربی» واقع شده و به یکی از خونین‌ترین نبردهای جنگ جهانی اول اختصاص دارد، منتقل کردند. از این پس این نامه در بخش نمایشگاه دائمی موزه «لانژ» در «اوربی» به نمایش گذاشته خواهد شد. انتها..

کشف نامه‌ صدساله کبوتر نامه‌رسان

کشف نامه‌ صدساله کبوتر نامه‌رسان

یک نامه صدساله که توسط کبوتر نامه‌رسان حمل شده بود در فرانسه کشف شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، یک زوج در شرق فرانسه محفظه کوچکی را حاوی پیامی که حدود یک قرن پیش توسط یک سرباز «پروسی» به همراه کبوترنامه‌رسان ارسال شده بود کشف کردند.

این پیام توسط یک سرباز پیاده‌نظام مستقر در «اینگرسهایم» و به زبان آلمانی نوشته شده و اطلاعاتی درباره مانورهای نظامی در جریان جنگ جهانی اول را به مقام بالاتر ارائه داده است.

تاریخی که در این پیام ذکر شده ۱۶ جولای است اما سال دقیق ارسال این پیام مشخص نیست. با این حال انتظار می‌رود این پیام در سال ۱۹۱۶ یا ۱۹۱۰ نوشته شده باشد.

در آن زمان «اینگرسهایم» که اکنون در فرانسه واقع شده بخشی از آلمان بود.

این اکتشاف نادر توسط یک زوج در سپتامبر امسال در زمین‌های اطراف «اینگرسهایم» صورت گرفت. این زوج محفظه حاوی نامه را به نزدیک‌ترین موزه که در «اوربی» واقع شده و به یکی از خونین‌ترین نبردهای جنگ جهانی اول اختصاص دارد، منتقل کردند.

از این پس این نامه در بخش نمایشگاه دائمی موزه «لانژ» در «اوربی» به نمایش گذاشته خواهد شد.

انتهای پیام