کشف محل‌ تخم‌گذاری ۱۰۰۰ کیلومتری دایناسورها در هند

یکی از بزرگترین مجموعه فسیل‌های تخم دایناسورها در محدوده‌ای به امتداد ۱۰۰۰ کیلومتر در هند کشف شده است که ۶ گونه مختلف از دایناسورها را نشان می‌دهد.

یکی از بزرگترین مجموعه فسیل‌های تخم دایناسورها در محدوده‌ای به امتداد ۱۰۰۰ کیلومتر در هند کشف شده است که ۶ گونه مختلف از دایناسورها را نشان می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW