کشف فسیل لاک‌پشتی به اندازه یک خودرو

دیرینه‌شناسان اسپانیایی، بقایای فسیلی یکی از بزرگترین لاک‌پشت‌هایی را کشف کرده‌اند که تاکنون روی زمین زندگی کرده است.

دیرینه‌شناسان اسپانیایی، بقایای فسیلی یکی از بزرگترین لاک‌پشت‌هایی را کشف کرده‌اند که تاکنون روی زمین زندگی کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW