کشف فسیل‌های زنده ۵۵۰ میلیون ساله در ایالت آریزونا!

گروهی از فسیل‌های زنده که از حدود ۵۵۰ میلیون سال پیش در این سیاره وجود داشته‌اند، توسط یک گردشگر که در حال بررسی یک ساختار سنگی برجسته در آریزونا بود، مشاهده شده‌اند.

گروهی از فسیل‌های زنده که از حدود ۵۵۰ میلیون سال پیش در این سیاره وجود داشته‌اند، توسط یک گردشگر که در حال بررسی یک ساختار سنگی برجسته در آریزونا بود، مشاهده شده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW