کشف عناصر سنگین‌تر از آهن در جو ۲ سیاره فراخورشیدی

دو سیاره فراخوشیدی که تا پیش از این نیز موجب تحیر ستاره شناسان شده بودند و سوالاتی را در ذهن آنها ایجاد کرده‌اند اکنون با مشخص شدن بارش عنصرهای سنگین‌تر از آهن(باریم) در جو آنها به این معماها افزوده‌اند.

دو سیاره فراخوشیدی که تا پیش از این نیز موجب تحیر ستاره شناسان شده بودند و سوالاتی را در ذهن آنها ایجاد کرده‌اند اکنون با مشخص شدن بارش عنصرهای سنگین‌تر از آهن(باریم) در جو آنها به این معماها افزوده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW