کشف سیاهچاله‌ گرسنه‌ای که در حال تبدیل کردن یک ستاره به «دونات» است

ستاره‌شناسان یک سیاهچاله کشف کرده‌اند که در حال بلیعدن یک ستاره است و آن را مانند تافی در فضا می‌کشد و بقایای آن را به شکل یک دونات ستاره‌ای در می‌آورد.

ستاره‌شناسان یک سیاهچاله کشف کرده‌اند که در حال بلیعدن یک ستاره است و آن را مانند تافی در فضا می‌کشد و بقایای آن را به شکل یک دونات ستاره‌ای در می‌آورد.

Radio Eram

FREE
VIEW