کشف رموز منشا بادهای خورشیدی توسط پارکر

کاوشگر خورشیدی پارکر ناسا به تازگی سرنخ‌هایی در مورد منشأ بادهای خورشیدی کشف کرد. این یافته‌ها به دانشمندان کمک می‌کند تا این معمای ۶۰ ساله را بهتر درک کنند.

کاوشگر خورشیدی پارکر ناسا به تازگی سرنخ‌هایی در مورد منشأ بادهای خورشیدی کشف کرد. این یافته‌ها به دانشمندان کمک می‌کند تا این معمای ۶۰ ساله را بهتر درک کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW