کشف راه ارتباطی جدید میان مغز و سلول‌های چربی

محققان با استفاده از دو روش تصویربرداری جدید موفق به کشف مسیر ارتباطی جدیدی بین مغز و سلول‌های چربی شده‌اند.

محققان با استفاده از دو روش تصویربرداری جدید موفق به کشف مسیر ارتباطی جدیدی بین مغز و سلول‌های چربی شده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW