کشف راز تکامل دندان‌ها در فسیل‌های اره‌ماهی‌ها

فسیل‌های اره‌ماهی‌ها به این پرسش که آیا واقعاً ممکن است دندان‌ها از فلس‌های بدن به وجود بیایند، پاسخ می‌دهد.

فسیل‌های اره‌ماهی‌ها به این پرسش که آیا واقعاً ممکن است دندان‌ها از فلس‌های بدن به وجود بیایند، پاسخ می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW