کشف دومین سیاره هم‌اندازه زمین

ناسا از کشف دومین سیاره هم‌اندازه زمین خبر داده است که شاید بتواند آب مایع را حفظ کند.

ناسا از کشف دومین سیاره هم‌اندازه زمین خبر داده است که شاید بتواند آب مایع را حفظ کند.

Radio Eram

FREE
VIEW