کشف جهش‌های ناشی از پرواز فضایی در DNA فضانوردان

نتایج یک بررسی ۲۰ ساله نشان می‌دهد که در دی‌ان‌ای (DNA) فضانوردان، جهش‌هایی وجود دارند که احتمالا در اثر پرواز فضایی رخ داده‌اند.

نتایج یک بررسی ۲۰ ساله نشان می‌دهد که در دی‌ان‌ای (DNA) فضانوردان، جهش‌هایی وجود دارند که احتمالا در اثر پرواز فضایی رخ داده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW