کشف جالب «جیمز وب» در مورد کهکشان‌های اولیه

تلسکوپ فضایی جیمز وب دریافته است که کهکشان‌ها در جهان اولیه به طرز شگفت انگیزی متنوع بوده‌اند.

تلسکوپ فضایی جیمز وب دریافته است که کهکشان‌ها در جهان اولیه به طرز شگفت انگیزی متنوع بوده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW