کشف بلورهای جدید در بقایای مدفون در برف یک شهاب‌سنگ

کریستال‌هایی که قبلاً دیده نشده بودند در گرد و غبار یک شهاب‌سنگ که بین دو لایه برف کاملاً خوب حفظ شده بود، کشف شدند.

کریستال‌هایی که قبلاً دیده نشده بودند در گرد و غبار یک شهاب‌سنگ که بین دو لایه برف کاملاً خوب حفظ شده بود، کشف شدند.

Radio Eram

FREE
VIEW