کشف بزرگترین تی‌رکس تاکنون

دانشمندان بزرگترین دایناسور تی‌رکس(T-Rex) را که تقریباً دو برابر رکورددار قبلی است، کشف کرده‌اند.

دانشمندان بزرگترین دایناسور تی‌رکس(T-Rex) را که تقریباً دو برابر رکورددار قبلی است، کشف کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW