کشف اولین موجود ویروس‌خوار جهان

هر نوع ماده آلی را که نام ببرید به احتمال زیاد دسته‌ای از موجودات زنده برای خوردن آن تکامل یافته‌اند. گیاهان، گوشت، جلبک‌ها، حشرات و باکتری‌ها همگی توسط موجودات مختلف خورده می‌شوند، اما اکنون دانشمندان گزینه‌ی جدیدی را در این فهرست غذایی کشف کرده‌اند و آن‌ ویروس‌ها هستند.

هر نوع ماده آلی را که نام ببرید به احتمال زیاد دسته‌ای از موجودات زنده برای خوردن آن تکامل یافته‌اند. گیاهان، گوشت، جلبک‌ها، حشرات و باکتری‌ها همگی توسط موجودات مختلف خورده می‌شوند، اما اکنون دانشمندان گزینه‌ی جدیدی را در این فهرست غذایی کشف کرده‌اند و آن‌ ویروس‌ها هستند.

Radio Eram

FREE
VIEW