کشف انفجاری بزرگ‌تر از راه شیری در «پنج‌قلوی استفان» توسط جیمز وب

تلسکوپ فضایی جیمز وب موفق به مشاهده یک موج ضربه‌ای عظیم و یک کهکشان کوتوله کوچک در پنج‌قلوی استفان شده است.

تلسکوپ فضایی جیمز وب موفق به مشاهده یک موج ضربه‌ای عظیم و یک کهکشان کوتوله کوچک در پنج‌قلوی استفان شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW