کشف اسرار ژنوم انسان با هوش مصنوعی نوین

یک روش جدید به نام "گوفر" به پژوهشگران کمک می‌کند تا بهترین برنامه هوش مصنوعی را برای تجزیه و تحلیل ژنوم انسان تعیین کنند و پرده از اسرار آن بردارند.

یک روش جدید به نام "گوفر" به پژوهشگران کمک می‌کند تا بهترین برنامه هوش مصنوعی را برای تجزیه و تحلیل ژنوم انسان تعیین کنند و پرده از اسرار آن بردارند.

Radio Eram

FREE
VIEW