کشتەشدن یک شهروند در سقز با شلیک نیروهای امنیتی

به گفتە رسانه‌ها و کنشگران کرد شبانگاه شنبه، یک شهروند بە نام "مختار فتحی" در سقز به ظن "شعارنویسی" از فاصله نزدیک هدف تیراندازی نیروهای سرکوب قرار گرفتە و جان دادە است.بر اساس گزارش‌ رسانه‌های حقوق‌بشری شبانگاه شنبه، ٢٩ بهمن (١٨ فوریه) یک شهروند در سقز به نام "مختار فتحی" از سوی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به ظن "شعارنویسی" از فاصله نزدیک هدف تیراندازی با گلولە جنگی قرار گرفتە و جان دادە است. دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید سایت حقوق بشری هه‌نگاو، در گزارشی گفتە است: «مختار فتحی در نزدیکی منزل پدر و مادرش و در حالی که با دو دوست دیگر خود داخل یک خودرو نشسته بودند، به ظن اینکه مختار فتحی در نوشتن شعار نقش داشته است، هدف شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفت.» این سایت حقوق‌بشری بە نقل از یک منبع مطلع نوشتە است: «یک خودرو گشت متعلق به کلانتری ۱۲ سقز، بغل خودرویی که مختار فتحی در آن نشسته بود توقف کرده و یکی از نیروهای مسلح پیاده شده و از فاصله دو متری مبادرت به تیراندازی به سوی مختار کرده است. » به گفته این منبع مطلع، مختار فتحی «در اثر اصابت گلوله به گردنش در دم..

به گفتە رسانه‌ها و کنشگران کرد شبانگاه شنبه، یک شهروند بە نام "مختار فتحی" در سقز به ظن "شعارنویسی" از فاصله نزدیک هدف تیراندازی نیروهای سرکوب قرار گرفتە و جان دادە است.بر اساس گزارش‌ رسانه‌های حقوق‌بشری شبانگاه شنبه، ٢٩ بهمن (١٨ فوریه) یک شهروند در سقز به نام "مختار فتحی" از سوی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به ظن "شعارنویسی" از فاصله نزدیک هدف تیراندازی با گلولە جنگی قرار گرفتە و جان دادە است. دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید سایت حقوق بشری هه‌نگاو، در گزارشی گفتە است: «مختار فتحی در نزدیکی منزل پدر و مادرش و در حالی که با دو دوست دیگر خود داخل یک خودرو نشسته بودند، به ظن اینکه مختار فتحی در نوشتن شعار نقش داشته است، هدف شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفت.» این سایت حقوق‌بشری بە نقل از یک منبع مطلع نوشتە است: «یک خودرو گشت متعلق به کلانتری ۱۲ سقز، بغل خودرویی که مختار فتحی در آن نشسته بود توقف کرده و یکی از نیروهای مسلح پیاده شده و از فاصله دو متری مبادرت به تیراندازی به سوی مختار کرده است. » به گفته این منبع مطلع، مختار فتحی «در اثر اصابت گلوله به گردنش در دم علائم حیاتی را از دست داده است و خودروی گشت نیروی انتظامی فورا محل را ترک کرده و مردم پیکر این جوان را به بیمارستان شفای سقز منتقل کردند.» به گفتە نهادهای حقوق‌بشری از ابتدای خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی تا کنون بیش از پانصد شهروند بر اثر خشونت و تیراندازی نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی ایران جان دادەاند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید شهر سقز در استان کردستان، به دلیل اینکه زادگاه مهسا امینی (ژینا) نماد اعتراضات سراسری است، برای نیروهای امنیتی اهمیت ویژەای داشتە و در سه ماه گذشتە نیروهای زیادی بە این شهر گسیل دادە شدەاند.

Radio Eram

FREE
VIEW