کشتی‌های خودران سوار بر موج هوش مصنوعی

در نماشگاه فناوری CES، کشتی‌های بدون ملوان با کمک هوش مصنوعی به سمت بندر هدایت می‌شوند.

در نماشگاه فناوری CES، کشتی‌های بدون ملوان با کمک هوش مصنوعی به سمت بندر هدایت می‌شوند.

Radio Eram

FREE
VIEW