کسب‌ و کارهای کوچک

مشاغل خانگی، یکی از سبک‌های کسب‌ و کار خرد به شمار می‌روند که به دلیل داشتن قابلیت فروش اینترنتی، مورد استقبال مردم به ویژه زنان و هنرمندان قرار گرفته است. هر چند در سال‌های اخیر مشاغل خانگی مورد استقبال افراد زیادی قرار گرفته، اما به دلیل مشکلات اقتصادی به وجود آمده در دو سه سال اخیر، درآمد حاصل شده، برای صاحبان این مشاغل آنچنان رضایت بخش نیست.

مشاغل خانگی، یکی از سبک‌های کسب‌ و کار خرد به شمار می‌روند که به دلیل داشتن قابلیت فروش اینترنتی، مورد استقبال مردم به ویژه زنان و هنرمندان قرار گرفته است. هر چند در سال‌های اخیر مشاغل خانگی مورد استقبال افراد زیادی قرار گرفته، اما به دلیل مشکلات اقتصادی به وجود آمده در دو سه سال اخیر، درآمد حاصل شده، برای صاحبان این مشاغل آنچنان رضایت بخش نیست.

Radio Eram

FREE
VIEW