کسب مدال «بنجامین فرانکلین» توسط دانشمند ایرانی دانشگاه پنسیلوانیا

پروفسور نادر انقطاع، دانشمند دانشگاه پنسیلوانیا، موفق به دریافت مدال بنجامین فرانکلین ۲۰۲۳ شد.

پروفسور نادر انقطاع، دانشمند دانشگاه پنسیلوانیا، موفق به دریافت مدال بنجامین فرانکلین ۲۰۲۳ شد.

Radio Eram

FREE
VIEW