کرونا در کمین مجمع پرتعداد کمیته ملی المپیک/ وبینار یا حضوری؟ هیات اجرایی تصمیم می‌گیرد

کرونا در کمین مجمع پرتعداد کمیته ملی المپیک/ وبینار یا حضوری؟ هیات اجرایی تصمیم می‌گیرد هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا باید در مورد نحوه برگزاری مجمع عمومی سال ۹۹ تصمیم گیری کند. به گزارش ایسنا، مجمع عمومی کمیته ملی المپیک، مجمع پرتعدادی است که بیش از ۶۰ نفر عضو دارد. کمیته ملی المپیک هر سال این مجمع را در اواخر دی ماه بر گزار می کند اما امسال برگزاری این مجمع با یک با چالش بزرگ روبرو است. با توجه به شیوع ویروس کرونا و اینکه همچنان هم این ویروس با سرعت در ایران در حال گسترش است، برگزاری حضوری چنین مجمع بزرگی می تواند بسیار خطر آفرین باشد. از طرفی این مجمع، آخرین مجمع عمومی در دوره ریاست رضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک محسوب می شود و سال آینده باید مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک برگزار شود. کیکاووس سعیدی در پاسخ به این پرسش ایسنا که کمیته ملی المپیک از الان به نحوه برگزاری مجمع در شرایط شیوع ویروس کرونا فکر کرده است یا خیر، گفت: زمان برگزاری مجمع عمومی بر اساس تقویم ما اواخر دی است. با توجه به شرایط کرونا باید ارزیابی کنیم و هیات اجرایی در مو..

کرونا در کمین مجمع پرتعداد کمیته ملی المپیک/ وبینار یا حضوری؟ هیات اجرایی تصمیم می‌گیرد

کرونا در کمین مجمع پرتعداد کمیته ملی المپیک/ وبینار یا حضوری؟ هیات اجرایی تصمیم می‌گیرد

هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا باید در مورد نحوه برگزاری مجمع عمومی سال ۹۹ تصمیم گیری کند.

به گزارش ایسنا، مجمع عمومی کمیته ملی المپیک، مجمع پرتعدادی است که بیش از ۶۰ نفر عضو دارد. کمیته ملی المپیک هر سال این مجمع را در اواخر دی ماه بر گزار می کند اما امسال برگزاری این مجمع با یک با چالش بزرگ روبرو است.

با توجه به شیوع ویروس کرونا و اینکه همچنان هم این ویروس با سرعت در ایران در حال گسترش است، برگزاری حضوری چنین مجمع بزرگی می تواند بسیار خطر آفرین باشد.

از طرفی این مجمع، آخرین مجمع عمومی در دوره ریاست رضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک محسوب می شود و سال آینده باید مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک برگزار شود.

کیکاووس سعیدی در پاسخ به این پرسش ایسنا که کمیته ملی المپیک از الان به نحوه برگزاری مجمع در شرایط شیوع ویروس کرونا فکر کرده است یا خیر، گفت: زمان برگزاری مجمع عمومی بر اساس تقویم ما اواخر دی است. با توجه به شرایط کرونا باید ارزیابی کنیم و هیات اجرایی در مورد نحوه برگزاری آن تصمیم گیری کند. اینکه مجمع به صورت وبینار برگزار شود یا به صورت حضوری بستگی به شرایط دارد و هیات اجرایی در جلسات آتی این مساله را بررسی و تصمیم گیری خواهد کرد.

انتهای پیام

Radio Eram

FREE
VIEW