کرونا در ایران؛ نقض قرنطینه توسط ۴۸ هزار نفر، ابتلای چند تبعه هندی در بوشهر

معاون وزیر بهداشت ایران می‌گوید که در ۱۵ ماه گذشته ۴۸ هزار نفر مبتلا به کرونا در کشور شرایط قرنطینه را نادیده گرفته و آزادانه در سطح جامعه تردد داشته یا سرکار خود حاضر شده‌اند.

معاون وزیر بهداشت ایران می‌گوید که در ۱۵ ماه گذشته ۴۸ هزار نفر مبتلا به کرونا در کشور شرایط قرنطینه را نادیده گرفته و آزادانه در سطح جامعه تردد داشته یا سرکار خود حاضر شده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW