کرونا در ایران؛ بحران تامین دُز دوم واکسن در برخی شهرها

هم‌زمان با هشدارها از وقوع خیز پنجم کرونا در کشور، گزارش‌‌های متعددی از اتمام واکسن در برخی شهرها و حتی نبود آن برای تزریق دُز دوم منتشر شده است.

هم‌زمان با هشدارها از وقوع خیز پنجم کرونا در کشور، گزارش‌‌های متعددی از اتمام واکسن در برخی شهرها و حتی نبود آن برای تزریق دُز دوم منتشر شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW