کرونا تاکنون «۱۲ هزار میلیارد تومان» به بخش گردشگری ایران خسارت زده است

کرونا تاکنون «۱۲ هزار میلیارد تومان» به بخش گردشگری ایران خسارت زده است یک مقام گردشگری ایران گفته است که خسارت وارده به گردشگری کشور به‌دلیل شیوع کرونا به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که این برآورد دوم است و در برآورد بعدی قطعا بیشتر خواهد بود. ولی تیموری، معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفته که خسارت یاد شده در برآورد اول سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. به گزارش خبرگزاری میزان، او افزود که ‌در خوش‌بینانه‌ترین حالت زیرمجموعه‌های گردشگری با «یک سوم» نیرو‌های خود در حال حاضر مشغول فعالیت هستند. آقای تیموری افراد شاغل در حوزه سفر و گردشگری را، بر اساس آمار شورای جهانی سفر و مسافرت در سال ۲۰۱۹، بیش از «یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر» اعلام کرده است. این مقام گردشگری ایران استقبال فعالان این حوزه از وام تسهیلات با بهره «۱۲ درصد» را «اندک» ارزیابی کرده ولی گفته که تاکنون ۲۵۰ میلیارد تومان وام به آن‌ها پرداخت شده است. با شیوع کرونا در ایران از میزان مسافرت‌های داخلی و اقامت در هتل‌ها به شدت کاسته شد و ورود محدود گردشگران خارجی به کشور نیز به حداقل رسید.

کرونا تاکنون «۱۲ هزار میلیارد تومان» به بخش گردشگری ایران خسارت زده است نمایی از غرفه گردشگری ایران در نمایشگاه گردشگری بین‌المللی در آلمان

یک مقام گردشگری ایران گفته است که خسارت وارده به گردشگری کشور به‌دلیل شیوع کرونا به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که این برآورد دوم است و در برآورد بعدی قطعا بیشتر خواهد بود.

ولی تیموری، معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفته که خسارت یاد شده در برآورد اول سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود.

به گزارش خبرگزاری میزان، او افزود که ‌در خوش‌بینانه‌ترین حالت زیرمجموعه‌های گردشگری با «یک سوم» نیرو‌های خود در حال حاضر مشغول فعالیت هستند.

آقای تیموری افراد شاغل در حوزه سفر و گردشگری را، بر اساس آمار شورای جهانی سفر و مسافرت در سال ۲۰۱۹، بیش از «یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر» اعلام کرده است.

این مقام گردشگری ایران استقبال فعالان این حوزه از وام تسهیلات با بهره «۱۲ درصد» را «اندک» ارزیابی کرده ولی گفته که تاکنون ۲۵۰ میلیارد تومان وام به آن‌ها پرداخت شده است.

با شیوع کرونا در ایران از میزان مسافرت‌های داخلی و اقامت در هتل‌ها به شدت کاسته شد و ورود محدود گردشگران خارجی به کشور نیز به حداقل رسید.