کرونا به بیش از ۷۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی در کردستان آسیب زد

رئیس اتاق بازرگانی شهر سنندج می‌گوید شیوع ویروس کرونا، به بیش از ۷۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی در استان کردستان، در «بالاترین سطح ممکن»، آسیب وارد کرده است. به گفته کمال حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا در روز جمعه، دوم خرداد، این آمار از سوی یک مرکز مستقر در اتاق بازرگانی سنندج و پس از ارزیابی ۱۳۹ شخصیت حقیقی و حقوقی فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی این استان به‌ دست آمده است. آن‌ طور که رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج اعلام کرده، درجه آسیب‌پذیری ناشی از کرونا در ۷۲.۷ درصد بنگاه‌های اقتصادی فعال در صنعت، خدمات، گردشگری، کشاورزی، بازرگانی و معدن، «در بالاترین سطح ممکن» بوده است. وی اضافه کرد که دوره زمانی آسیب‌پذیری کسب و کار ۳۱.۷ درصد از این شرکت‌ها، در یک بازه زمانی سه ماهه، ۳۰.۹ درصد در دوره زمانی ۶ ماهه، ۱۵.۱ درصد در دوره زمانی چهارماهه، ۱۲.۹ درصد در دوره زمانی دو ماهه و پنج درصد در دوره زمانی پنج ماهه بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیشتر در گزارشی درباره پیامدهای اقتصادی بحران کرونا گفته بود که بین ۲.۸ میلیون تا ۶.۴ میلیون نفر از «شاغلان فعل» به خاطر این بحران برا..

رئیس اتاق بازرگانی شهر سنندج می‌گوید شیوع ویروس کرونا، به بیش از ۷۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی در استان کردستان، در «بالاترین سطح ممکن»، آسیب وارد کرده است. به گفته کمال حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا در روز جمعه، دوم خرداد، این آمار از سوی یک مرکز مستقر در اتاق بازرگانی سنندج و پس از ارزیابی ۱۳۹ شخصیت حقیقی و حقوقی فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی این استان به‌ دست آمده است. آن‌ طور که رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج اعلام کرده، درجه آسیب‌پذیری ناشی از کرونا در ۷۲.۷ درصد بنگاه‌های اقتصادی فعال در صنعت، خدمات، گردشگری، کشاورزی، بازرگانی و معدن، «در بالاترین سطح ممکن» بوده است. وی اضافه کرد که دوره زمانی آسیب‌پذیری کسب و کار ۳۱.۷ درصد از این شرکت‌ها، در یک بازه زمانی سه ماهه، ۳۰.۹ درصد در دوره زمانی ۶ ماهه، ۱۵.۱ درصد در دوره زمانی چهارماهه، ۱۲.۹ درصد در دوره زمانی دو ماهه و پنج درصد در دوره زمانی پنج ماهه بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیشتر در گزارشی درباره پیامدهای اقتصادی بحران کرونا گفته بود که بین ۲.۸ میلیون تا ۶.۴ میلیون نفر از «شاغلان فعل» به خاطر این بحران برای دوره‌ای «شغل خود را از دست خواهند داد». نتایج یک نظرسنجی هم نشان می‌دهد که شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد بیش از پنجاه درصد مردم ایران تاثیر منفی گذاشته و آن را کوچک‌تر کرده است. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، ایسپا، می‌گوید که این نظرسنجی را در روزهای ۲۴ تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ انجام داده که گویای آن است درآمد ۵۰.۷ درصد افراد پرسش‌شونده کاهش یافته است. به گفته ایسپا، ۴۱.۷ درصد جامعه آماری اعلام کرده‌اند که کسب‌وکارشان در پی شیوع کرونا تعطیل شده و ۱۳.۵ درصد نیز شغل‌شان را از دست داده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW