کرمهای انگلی “حلقه گمشده” درباره ماهیت ۲گانه یک تنظیم کننده ایمنی کلیدی

کرمهای انگلی "حلقه گمشده" درباره ماهیت ۲گانه یک تنظیم کننده ایمنی کلیدی پژوهشگران "دانشگاه پنسیلوانیا" در بررسی جدید خود، نقش فعالیت یک مولکول را در بروز بیماری‌های انگلی، آسم و آلرژی مورد بررسی قرار دادند. به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس‌دیلی، پژوهشگران "دانشگاه پنسیلوانیا"(UPenn) با بررسی دو مدل عفونت انگلی توانستند شکاف‌های مهمی را در مورد فعالیت یک مولکول سیگنال‌دهنده موسوم به "اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ۳۳"(IL-۳۳) پر کنند که در بروز آسم، آلرژی و بیماری‌های دیگر نقش دارد. "دبروسکی هربرت"(De'Broski Herbert)، سرپرست این پژوهش، گروهش را به بررسی کرم‌های انگلی و تعامل آنها با سیستم ایمنی میزبان ترغیب کرد. هربرت گفت: بررسی‌های آزمایشگاه من تاکنون نشان داده است که کرم‌های انگلی به روش‌های بسیار جالبی با میزبانان خود در تعامل قرار می‌گیرند تا بقای خود را حفظ کنند. کروناویروس به ماندگاری طولانی در بدن اهمیت نمی‌دهد زیرا به سادگی منتقل می‌شود. در مقابل، کرم‌ها به سادگی گسترش نمی‌یابند؛ بنابراین باید بفهمند که چگونه پابرجا بمانند. تمرکز پژوهشگران، بینش مهمی را در مورد اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ۳۳ که یک مولکول سیگ..

کرمهای انگلی "حلقه گمشده" درباره ماهیت ۲گانه یک تنظیم کننده ایمنی کلیدی

کرمهای انگلی "حلقه گمشده" درباره ماهیت ۲گانه یک تنظیم کننده ایمنی کلیدی

پژوهشگران "دانشگاه پنسیلوانیا" در بررسی جدید خود، نقش فعالیت یک مولکول را در بروز بیماری‌های انگلی، آسم و آلرژی مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس‌دیلی، پژوهشگران "دانشگاه پنسیلوانیا"(UPenn) با بررسی دو مدل عفونت انگلی توانستند شکاف‌های مهمی را در مورد فعالیت یک مولکول سیگنال‌دهنده موسوم به "اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ۳۳"(IL-۳۳) پر کنند که در بروز آسم، آلرژی و بیماری‌های دیگر نقش دارد.

"دبروسکی هربرت"(De'Broski Herbert)، سرپرست این پژوهش، گروهش را به بررسی کرم‌های انگلی و تعامل آنها با سیستم ایمنی میزبان ترغیب کرد.

هربرت گفت: بررسی‌های آزمایشگاه من تاکنون نشان داده است که کرم‌های انگلی به روش‌های بسیار جالبی با میزبانان خود در تعامل قرار می‌گیرند تا بقای خود را حفظ کنند. کروناویروس به ماندگاری طولانی در بدن اهمیت نمی‌دهد زیرا به سادگی منتقل می‌شود. در مقابل، کرم‌ها به سادگی گسترش نمی‌یابند؛ بنابراین باید بفهمند که چگونه پابرجا بمانند.

تمرکز پژوهشگران، بینش مهمی را در مورد اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ۳۳ که یک مولکول سیگنال‌دهنده ایمنی است، ارائه داد که نه تنها در بروز عفونت‌های انگلی، بلکه در بیماری‌های دیگری مانند آسم، اضافه‌وزن و اگزما موثر است.

هربرت و همکارانش در این پژوهش نشان دادند که اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ۳۳ هم می‌تواند به دفاع از بدن در برابر عفونت انگلی کمک کند و هم می‌تواند به سرکوب التهاب مزمن در بیماری‌هایی بپردازد که سیستم ایمنی در آنها به صورت نامناسب فعال شده و آسیب‌هایی را پدید آورده است.

کشف اصلی پژوهش این بود که فعالیت اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ۳۳، به فعالیت سلولی که آن را منتشر می‌کند، بستگی دارد.

هربرت ادامه داد: از زمان انجام گرفتن دو پژوهش بزرگ در مورد ارتباط ژنومی و نقش آن در بیماری‌زایی آسم، افراد بسیاری به اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ۳۳ علاقمند شده‌اند. پژوهشگران دیگر، آن را در حوزه عفونت، مغز و رشد آن مورد بررسی قرار داده‌اند.

همه می‌دانستند که اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ۳۳ در هسته سلول است اما هیچکس متوجه نشد که چگونه از سلول بیرون می‌آید تا با بقیه عناصر همکاری کند.

وی افزود: من از انجام دادن این پژوهش، واقعا هیجان‌زده هستم زیرا ما نه تنها اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ۳۳ را در سلولی یافتیم که هیچکس انتظارش را نداشت، بلکه مکانیسمی را ارائه دادیم که هیچکس نحوه تولید آن را نمی‌دانست.

اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ۳۳، موضوع مورد علاقه ایمنی‌شناسانی است که بر واکنش ایمنی نوع دو تمرکز دارند؛ به ویژه آن دسته از واکنش‌ها که با عفونت‌های انگلی، آسم و آلرژی مرتبط هستند. پژوهشگران دریافتند که اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ۳۳ در بیماری‌های انگلی، سیستم ایمنی را در واکنش به عفونت ناشی از وجود کرم انگل بیدار می‌کند. آزمایشی که روی موش‌ها انجام شد، نشان داد که عفونت در موش‌های فاقد اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ۳۳، بیش از موش‌های دارای آن باقی می‌ماند.

این پژوهش، در مجله "Science Immunology" به چاپ رسید.

انتهای پیام