کرمان میزبان سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران شد

کرمان میزبان سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران شدپس از پایان دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، رایزنی‌ها برای انتخاب میزبان سیزدهمین دوره این جشنواره در دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز و احمد صدری نیز با حکم سید مجتبی حسینی‌، بعنوان دبیر جشنواره موسیقی نواحی پیش رو انتخاب شده بود. در ادامه رایزنی‌های مربوط به انتخاب شهر میزبان سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی، سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، محمد جواد فدایی، استاندار کرمان در جلسه‌ای درباره فعالیت‌های هنری گفت‌وگو کردند. دراین جلسه که محمد اله‌یاری، مدیرکل دفتر موسیقی، احمد صدری، دبیر سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، محمدرضا علیزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و سورج یاسایی، رییس انجمن موسیقی کرمان حضور داشتند، قرار شد سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران سال جاری در کرمان برگزار شود و استانداری و نهادهای کرمان در برگزاری جشنواره مشارکت کنند. همچنین در این جلسه با اشاره به مرمت آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان با همکاری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و ح..

کرمان میزبان سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران شدکرمان میزبان سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران شد

پس از پایان دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، رایزنی‌ها برای انتخاب میزبان سیزدهمین دوره این جشنواره در دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز و احمد صدری نیز با حکم سید مجتبی حسینی‌، بعنوان دبیر جشنواره موسیقی نواحی پیش رو انتخاب شده بود.

در ادامه رایزنی‌های مربوط به انتخاب شهر میزبان سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی، سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، محمد جواد فدایی، استاندار کرمان در جلسه‌ای درباره فعالیت‌های هنری گفت‌وگو کردند.

دراین جلسه که محمد اله‌یاری، مدیرکل دفتر موسیقی، احمد صدری، دبیر سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، محمدرضا علیزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و سورج یاسایی، رییس انجمن موسیقی کرمان حضور داشتند، قرار شد سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران سال جاری در کرمان برگزار شود و استانداری و نهادهای کرمان در برگزاری جشنواره مشارکت کنند.

همچنین در این جلسه با اشاره به مرمت آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان با همکاری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و حمایت استانداری کرمان در سال گذشته، مقرر شد کتاب آثار موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان تا پایان سال تدوین و منتشر و نمایشگاهی از آثار موزه برگزار شود.

در این جلسه همچنین درباره پیگیری طرح خانه موزه های مشاهیر کرمان با حمایت استانداری کرمان و تولید و ساخت اپرای عروسکی خواجوی کرمانی گفت‌وگو شد.

Radio Eram

FREE
VIEW