کاوش در گورستان تاریخی شُغاب بوشهر

تهران- ایرنا- سرپرست هیأت باستان‌شناسی گفت: فاز نخست پروژه کاوش گورستان تاریخی شُغاب بوشهر با هدف ایجاد سایت موزه پویا و معرفی شایسته میراث ارزشمند کرانه های خلیج فارس انجام شد.

تهران- ایرنا- سرپرست هیأت باستان‌شناسی گفت: فاز نخست پروژه کاوش گورستان تاریخی شُغاب بوشهر با هدف ایجاد سایت موزه پویا و معرفی شایسته میراث ارزشمند کرانه های خلیج فارس انجام شد.

Radio Eram

FREE
VIEW