کاهش ۹۶ درصدی مسافران بین‌المللی در صنعت هوایی ایران

مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران می‌گوید تعداد مسافران پروازهای بین‌المللی در فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت، نسبت به دور مشابه پارسال، ۹۶ درصد کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران می‌گوید تعداد مسافران پروازهای بین‌المللی در فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت، نسبت به دور مشابه پارسال، ۹۶ درصد کاهش یافته است.