کاهش فشار خون از زوال عقل جلوگیری می‌کند

محققان دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا در مطالعه اخیرشان اظهار کردند، شواهدی را یافته‌اند که نشان می‌دهد کاهش فشار خون از زوال عقل جلوگیری می‌کند.

محققان دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا در مطالعه اخیرشان اظهار کردند، شواهدی را یافته‌اند که نشان می‌دهد کاهش فشار خون از زوال عقل جلوگیری می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW